Mobiele apps

Mobiele apps zijn een snel groeiende manier om uw publiek te bereiken. De mogelijkheden zijn echter zo uitgebreid dat niet altijd direct duidelijk is wat de beste manier is om een app te integreren in een concept.

Dankzij grote kennis van mobiele apps kan Apptrician u van begin tot eind, van concept tot implementatie, begeleiden, zodat uw app uw publiek het beste zal helpen.

iOS workflow

De ontwikkeling van een mobiele app brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Niet alleen het Android-platform, maar ook het iOS-platform draaien op een steeds grotere verscheidenheid aan apparaten, zoals verschillende iPhones, elk met hun eigen scherm en beperkingen.

Apptrician werkt met diverse tools die de kwaliteit van gebouwde apps kunnen hoog houden en die een optimale workflow mogelijk maken. Dankzij deze unieke expertise kan Apptrician u ondersteunen in de omschakeling naar een workflow met geïntegreerde kwaliteitsborging.

App back ends

Eén van de grootste veroorzakers van wachttijden in een app is het wachten op een back end. Wellicht dient een database geraadpleegd te worden, misschien is de internetverbinding van de gebruiker niet optimaal, maar deze en andere dingen zorgen voor een vertraging voor de gebruiker. Als een app er te lang over doet zal de gebruiker de app zonder pardon verwijderen omdat de app niet aan de verwachting voldoet.

Apptrician kan u helpen met diverse technieken om de wachttijd te verminderen, of duidelijker te maken aan de gebruiker wat er aan de hand is. Hierdoor wordt uw app beter beoordeeld en meer gebruikt.